به غارت بردن میلیون‌ها بشکه از نفت یمن توسط سعودی‌ها و مزدورانش 05 مرداد 1399

به غارت بردن میلیون‌ها بشکه از نفت یمن توسط سعودی‌ها و مزدورانش

وزیر نفت یمن از به غارت رفتن ذخایر نفتی این کشور توسط متجاوزان و مزدوران خبر داد.