دیپلماسی روسیه بر گاز جهان 17 اردیبهشت 1399

دیپلماسی روسیه بر گاز جهان

روسیه از طریق اجرای پروژه‌های جدید انتقال گاز به اروپا تلاش‌دارد از تمامی ابزارهایش برای حفظ و افزایش سهم این کشور در بازار اروپا بهره‌گیرد.