آخرین و جدید ترین خبر یارانه بنزین 30 مرداد 1399

آخرین و جدید ترین خبر یارانه بنزین

یکی از مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، عدم تناسب بین یارانه پرداختی به مردم با تورم حاکم است. امروز به آن میزانی که قیمت کالاها افزایش یافته هست، یارانه دریافتی مردم افزایش نداشته است.