مرگ تالاب صالحیه رقم می خورد 22 اردیبهشت 1399
آب رفته ای که به جوی باز نمی گردد

مرگ تالاب صالحیه رقم می خورد

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از تخریب دیواره تالاب صالحیه نظرآباد خبر داد و با بیان اینکه امروز یکی از بدترین روزهای کاری من است، گفت: متأسفانه پس از تخریب دیواره  تالاب، آب به سمت کانال زهکش مجاور که بدون پیوست زیست محیطی کشیده شده بود رفته و ۸۰ درصد آب تالاب تخلیه و به سمت رودشور و دریاچه نمک رفته است.