خالی بودن ۴۸ درصد سدهای استان لرستان 08 اسفند 1397

خالی بودن ۴۸ درصد سدهای استان لرستان

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان عنوان کرد: مجموع حجم ۶ سد مروک، ایوشان، هاله، کزنار، خان‌آباد و حوضیان 206 میلیون متر مکعب است که در حال حاضر 114 میلیون متر مکعب آن پر شده و بر این اساس ۴۸ درصد این سدها خالی است.

پیش‌بینی مشکل تامین آب شرب در تابستان شهرهایی از سمنان 07 اسفند 1397

پیش‌بینی مشکل تامین آب شرب در تابستان شهرهایی از سمنان

استاندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان ضمن جدی دانستن معضل کم‌آبی در این استان معتقد است که مشکل کم‌آبی در این استان با افزایش بارندگی‌ها نیز به‌طور کامل رفع نمی‌شود.