تکمیل حفاری ۱۲۳ حلقه چاه در ۱۱ ماه امسال 05 اسفند 1397

تکمیل حفاری ۱۲۳ حلقه چاه در ۱۱ ماه امسال

سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری از تحقق ۱۷۳ هزار و ۳۸۶ متر حفاری چاه‌های نفت و گاز با کاربست ناوگان حفاری این شرکت در ۱۱ ماه امسال در مناطق نفت‎خیز خشکی و دریایی کشور خبر داد.