گوشه چشم چین به حیاط خلوت نفت آمریکا 31 فروردین 1398

گوشه چشم چین به حیاط خلوت نفت آمریکا

چین در حال شروع عملیات حفاری برای نفت خام در آبهای کوبا است، چینی ها برای این کار از تجهیزات فوق العاده پیشرفته ای استفاده میکنند که با استفاده از آن به ذخایری رسیده که کوبایی ها توانایی رسیدن به آن را نداشته اند.