بهره‌برداری از طرح‌های وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی توسط روحانی و حضور وزیر نیرو 12 اردیبهشت 1399

بهره‌برداری از طرح‌های وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی توسط روحانی و حضور وزیر نیرو

طرح‌های ملی وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در استان ایلام از طریق ویدئوکنفرانس توسط رییس جمهور و با حضور رضا اردکانیان ،‌وزیر نیرو مورد بهره‌برداری قرار گرفت.