آقای اوپک ایران در گذشت 28 اردیبهشت 1399

آقای اوپک ایران در گذشت

او با نفت ۶ دلاری از وزارت خارجه به نفت آمد و سال ۸۷ با نفت ۱۲۶ دلاری از وزارت نفت رفت.

نماینده ایران در اوپک به کما رفت 15 اردیبهشت 1399

نماینده ایران در اوپک به کما رفت

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در یکی از بیمارستان های تهران به کما رفت.