تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پتروشیمی ۰۳ مرداد ۱۳۹۹

تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پتروشیمی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل صندوق‌های پروژه و خصوصی صنعت پتروشیمی با هدف تامین مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی خبر داد.