اختلاف نظر محیط زیست و خودروسازان ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

اختلاف نظر محیط زیست و خودروسازان

نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی یک کار فراسازمانی است و با همکاری چندین سازمان باید شکل بگیرد، بدین معنا که خودروساز خودرو را تأمین کند و فرآیند اسقاط توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور انجام شود که در این صورت شاهد انباشت فرسودگی ناوگان تاکسیرانی نخواهیم بود.

ممانعت سازمان محیط زیست از شماره‌گذاری تاکسی‌ها ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

ممانعت سازمان محیط زیست از شماره‌گذاری تاکسی‌ها

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سازمان محیط زیست ابلاغیه‌ای صادر و بر اساس آن شماره‌گذاری این تاکسی‌ها را متوقف کرد، گفت: از محیط زیست می‌خواهیم برای شماره‌گذاری این خودروها کمک کند.