بند ۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپالایشگاه زیر ذره بین 20 اردیبهشت 1399

بند ۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپالایشگاه زیر ذره بین

بر اساس اطلاعات به دست آمده برخی دست اندرکاران درباره بند ۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپالایشگاه‌ها توضیح و شفافیت بیشتری نیاز دارند.