هشدار استاندار تهران به شرکت برق پیرامون مسکن مهر 10 مهر 1398

هشدار استاندار تهران به شرکت برق پیرامون مسکن مهر

استاندار تهران از عدم حضور مدیران شرکت برق استان تهران در نشست شورای مسکن استان تهران انتقاد کرد و به آنان برای رفع مشکلات برق مسکن مهر استان هشدار داد.