ثبت افزایش تولید پتروشیمی  بندرامام در سال 98 10 خرداد 1399

ثبت افزایش تولید پتروشیمی بندرامام در سال 98

افزایش تولید اتیلن‌دی‌کلراید اکسی، MTBE، اتیلن‌دی‌کلراید و وینیل کلراید منومر در کارنامه سال ۹۸ شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام ثبت شد.

جايگاه نخست پتروشيمي بندرامام در  حجم توليد صنعت پتروشيمي كشور 05 اسفند 1397

جايگاه نخست پتروشيمي بندرامام در حجم توليد صنعت پتروشيمي كشور

در ده ماهه نخست سال 97 شركت سهامي پتروشيمي بندرامام، در جايگاه نخست حجم توليدات محصولات پتروشيميايي صنايع پتروشيمي كشور قرار گرفت.