پرداخت سهم مردم و شهرداری برای حل معضل فاضلاب 30 تیر 1399

پرداخت سهم مردم و شهرداری برای حل معضل فاضلاب

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: مردم و شهرداری سهم خود را برای حل معضل فاضلاب پرداخت کرده‌اند، حالا باید دولت جواب بدهد که برای حل این مشکل چه کاری کرده و نمی توان برای حل هر مشکلی دست در جیب مردم کرد.

هرمزگان بر مدار تولید و صادرات 05 آبان 1398

هرمزگان بر مدار تولید و صادرات

با وجود تحریم ظالمانه آمریکا ضد ملت ایران، رزمندگان حوزه اقتصادی برای رونق تولید و گرم نگه‌داشتن این سنگر هم‌چنان در استان هرمزگان با قدرت به تولید و صادرات ادامه می‌دهند.