سازمان انرژی اتمی در حال طراحی راکتوری مشابه آب سنگین اراک است/عبور ایران از غنی سازی 20 درصد 21 دی 1399

سازمان انرژی اتمی در حال طراحی راکتوری مشابه آب سنگین اراک است/عبور ایران از غنی سازی 20 درصد

در حال تدوین جدول زمانبدی طراحی راکتور هستیم که به زودی به کمیسیون ارائه خواهد شد.نصب راکتورهای ir2m هم آغاز شده است. غنی سازی ۲۰ درصد وفق ماده یک قانون اجرا شده و به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی هم رسیده است.

غنی سازی ۹۰ درصد در دستور کار/در حال بررسی موارد مورد نیاز هستیم 18 دی 1399
کمالوندی خبر داد:

غنی سازی ۹۰ درصد در دستور کار/در حال بررسی موارد مورد نیاز هستیم

کمالوندی از احتمال ورود ایران به غنی سازی 90 درصدی خبر داد. این مقدار غنی سازی مناسب تولید بمب اتمی است.