صفر شدن صادرات بنزین انگلیس به آمریکا 21 تیر 1399

صفر شدن صادرات بنزین انگلیس به آمریکا

صادرات بنزین انگلیس به آمریکا که ارزش آن در سال گذشته به ۱.۸ میلیارد دلار بالغ شد، در ماه میلادی گذشته به صفر رسید.