بزرگترین پروژه اصلاح سیستم‌های روشنایی کشور کلید خورد 27 آذر 1399

بزرگترین پروژه اصلاح سیستم‌های روشنایی کشور کلید خورد

مدیرعامل توانیر با بیان این  عموم  مردم  می توانند  تنها با کاهش  1 درجه محیط کار یا منزل و خاموش کردن وسایل برقی اضافی در این ایام کرونایی؛ از بروز خاموشی بدلیل محدودیت سوخت در نیروگاهها پیشگیری نمایند.