برگزاری نشست رسمی وزیران اوپک پلاس به تاخیر افتاد 11 آذر 1399

برگزاری نشست رسمی وزیران اوپک پلاس به تاخیر افتاد

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت تحت تاثیر ساخت واکسن کووید ۱۹ و دورنمای تمدید محدودیت عرضه اوپک پلاس هفته گذشته رشد چشمگیری را ثبت کرده بود.