سهم انرژی های نو در برنامه ششم توسعه 21 اردیبهشت 1399

سهم انرژی های نو در برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه در حالی سال آینده به پایان می‌رسد که سهم انرژی‌های نو به کمتر از ۲۰ درصد از برنامه پیش بینی شده، رسیده است.

عقب ماندگی سهم انرژی‌های نو در قالب برنامه ششم توسعه 05 آذر 1398

عقب ماندگی سهم انرژی‌های نو در قالب برنامه ششم توسعه

براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیرو پاک راتا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند ، امابه گفته سخنگوی سازمان ساتبا این سهم اکنون به یک درصد رسیده که نسبت به گذشت سالهای برنامه، با عقب ماندگی روبروست.

چرا تولید گاز از برنامه ششم توسعه عقب است؟ 06 شهریور 1398

چرا تولید گاز از برنامه ششم توسعه عقب است؟

شرکت ملی نفت ایران از توسعه میادین گازی سود اقتصادی نمی‌برد و همین امر هم باعث عقب بودن تولید گاز از برنامه ششم توسعه شده است.