وجودنیروگاه‌های ۴۰ سال به بالا در کشور 08 اسفند 1397

وجودنیروگاه‌های ۴۰ سال به بالا در کشور

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ۱۰ درصد نیروگاه‌های کشور بیش از ۴۰ سال عمر دارند، گفت: برای گذر از تابستان ۹۸، دو برنامه آمادگی کامل واحدها و افزایش راندمان نیروگاه‌ها به ۳۸.۵ درصد پیش بینی است.