تولید 5500 میلیون کیلووات ساعت برق هسته‌ای 29 اسفند 1399

تولید 5500 میلیون کیلووات ساعت برق هسته‌ای

میزان تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در سال 1399 به بیش از 5500 میلیون کیلووات ساعت رسید.

خبر وزیر نیرو از جهش برق هسته ای ایران 13 مهر 1399
افزایش ۲۰۰۰ مگاواتی به ظرفیت برق هسته‌ای کشور

خبر وزیر نیرو از جهش برق هسته ای ایران

وزارت نیروی ما ترجمه واژه وزارت انرژی است که در برخی کشورها نیز وجود دارد؛ در زمان تشکیل وزارت نیرو هم نیروگاه های برق آبی، هم نیروگاه های حرارتی و هم موضوع نیروگاه های هسته ای دیده شده بود ولی بعدا بحث نیروگاه های هسته ای از وزارت نیرو خارج شد و در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.