برق بغداد باز هم معاف از تحریم شد 20 اردیبهشت 1399

برق بغداد باز هم معاف از تحریم شد

وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن که کابینه مصطفی الکاظمی موفق شد از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، با نخست‌وزیر جدید عراق تلفنی گفت‌وگو کرد.