رسیدن سرانه ظرفیت تولید برق هر ایرانی به یک کیلووات 23 خرداد 1399

رسیدن سرانه ظرفیت تولید برق هر ایرانی به یک کیلووات

سرانه ظرفیت تولید برق به ازای هر ایرانی با رسیدن ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۳ هزار و ۳۵۰ مگاوات در سال گذشته، برای نخستین بار به هزار وات رسید.

کمک به مصرف پیک تابستان با آمادگی کامل نیروگاه های برقآبی 09 خرداد 1399

کمک به مصرف پیک تابستان با آمادگی کامل نیروگاه های برقآبی

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران از آمادگی کامل نیروگاه های برقآبی استان تهران جهت کمک به شبکه برق سراسری کشور در مصرف پیک تابستان خبر داد.