عدم ارتباط استخراج گاز با وقوع زلزله 30 خرداد 1399

عدم ارتباط استخراج گاز با وقوع زلزله

فرماندار گراش گفت: مطلب بیان‌شده در خصوص ارتباط مستقیم حفاری چاه و به دنبال آن برداشت گاز، با وقوع زمین‌لرزه علمی نیست.

دوئل گازی ایران و قطر با سورپرایز جهانی قطر پایان می یابد 18 خرداد 1399

دوئل گازی ایران و قطر با سورپرایز جهانی قطر پایان می یابد

یک کارشناس انرژی اظهار داشت: تا با دنیا تعامل نکنیم هیچ امکانی برای ورود جدی به عرصه صادرات گاز چه خط لوله و چه از مسیر ال.ان.جی را نداریم.