تحریم؛ بی اثر بر توسعه طرح های نفتی 12 اسفند 1397

تحریم؛ بی اثر بر توسعه طرح های نفتی

به گزارش نبض انرژی ،کارشناسان داخلی توان مقابله با تحریم ها را دارند و این محدودسازی ها سرعت توسعه پروژه های نفتی را کاهش نمی دهد.