تهدید منابع آب زیرزمینی از سوی سامانه‌های آبیاری نوین 16 تیر 1399
رییس موسسه تحقیقات آب مطرح کرد:

تهدید منابع آب زیرزمینی از سوی سامانه‌های آبیاری نوین

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: توسعه سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار در اراضی کشاورزی سبب شده، آب صرفه‌جویی‌شده به مصارف دیگری رسیده و درعمل بیلان منفی‌تری بر منابع آب زیرزمینی تحمیل شود.

تحول تولید در گرو استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی در بخش کشاورزی 04 اسفند 1397

تحول تولید در گرو استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی در بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم تجلیل از مقام مهندس گفت: قرار است از ظرفیت‌های مهندسان کشاورزی درکشور استفاده بیشتری شود که بخش تولید را متحول خواهد کرد