تشدید بحران گازی مدیترانه با تلاش فرانسه برای تحریم ترکیه 09 آذر 1399

تشدید بحران گازی مدیترانه با تلاش فرانسه برای تحریم ترکیه

بر اساس گزارش اویل پرایس، فرانسه در ماههای گذشته به عنوان هشداری به ترکیه، مانورهای دریایی و هوایی مشترک با ارتشهای یونان و قبرس در مدیترانه برگزار کرده است اما به نظر می رسد که این اقدامات تاثیری در اردوغان نداشته است./دکتر مهدی صادقی سردبیر نبض انرژی