رهایی عربستان از بحران نفتی در گرو وام ۵۸ میلیارد دلاری 09 اردیبهشت 1399

رهایی عربستان از بحران نفتی در گرو وام ۵۸ میلیارد دلاری

عربستان سعودی امسال باید تا ۵۸ میلیارد دلار قرض کند تا کسری بودجه ناشی از سقوط قیمت نفت جبران شود.