افکار کشاورزان در مورد بحران دریاچه ارومیه! 08 تیر 1399
در یک مطالعه دانشگاهی بررسی شد

افکار کشاورزان در مورد بحران دریاچه ارومیه!

برای حل بحران آب و خارج شدن از شرایط موجود، باید به ابعاد پیچیدۀ مسئله توجه شود. اگر کشاورزی و کشاورزان مسئول برداشت حداکثری از منابع آب موجودند، پس کلید مقابله با بحران آب را نیز در دست دارند.

رسیدن آب شرب به ۶ میلیون روستایی  20 اسفند 1397

رسیدن آب شرب به ۶ میلیون روستایی 

از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، حدود شش میلیون نفر جمعیت روستایی از نعمت آب سالم برخوردار شدند و این در شرایطی است که با افزایش عوارض برق و هزینه بخشی از این سرمایه در حوزه آب‌رسانی روستایی، می‌توان به بهبود شرایط در این حوزه امیدوار بود.

بحران کم آبی در ایران 15 اسفند 1397

بحران کم آبی در ایران

وضعیت منابع آبی ایران شرایط بدتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند، به‌گونه‌ای که بهبود بارش‌ها نیز نمی‌تواند راه‌گشا حل این تنش باشد و باید یک مدیریت و اتحاد جدی برای حل این مشکل به‌وجود آید.

ضرر بی توجهی به بحران آب و چالش های آن 13 اسفند 1397

ضرر بی توجهی به بحران آب و چالش های آن

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت توجه جدی به بحران آب تاکید کرد و گفت: بی توجهی به این مساله کشور را با چالش جدی و زیانبار مواجه خواهد ساخت.

قانونی که سرنوشت ۶۰ میلیون نفر را به چالش کشید 12 اسفند 1397

قانونی که سرنوشت ۶۰ میلیون نفر را به چالش کشید

یک کارشناس ، دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی را بدترین سال‌ها در زمینه تدوین قانون‌های حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و به طور کلی محیط زیست ایران دانسته و معتقد است که قانون‌های "تأسیس شهرداری‌ها -۱۳۳۴"، "ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع -۱۳۴۱"، "آب و نحوه ملی‌شدن آن -۱۳۴۷"، از بنیان نادرست بوده‬ و هیچ‌گونه کاربردی در پدید آوردن توسعه پایدار ندارند. در این میان، قانون تأسیس شهرداری‌ها منبعی برای تخلف و جرم‌زایی شده و سرنوشت بیش از ۶۰ میلیون جمعیت شهری را به چالش کشیده است.