حکم مرگ ۴۷ تریلیون دلاری برای نفت و گاز 02 مهر 1398

حکم مرگ ۴۷ تریلیون دلاری برای نفت و گاز

اگر طرح‌هایی که از سوی بانک‌های بین‌المللی ارایه شده و اموالی به ارزش ۴۷ تریلیون دلار را دربرمی‌گیرد اجرایی شود، آینده هیدروکربن‌ها تیره خواهد شد.