خروج از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کلید خورد 09 آذر 1399

خروج از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کلید خورد

جمع‌بندی جلسه این بود که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست و به بازرسان این سازمان مشکوک است چرا که منشأ بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را همین رژیم بازرسی‌های آژانس می‌داند.