روابط دیپلماتیک و ظرفیت‌های صادراتی که محقق نشد/ چرا بازار گاز برخی کشورها بزرگتر است؟ 14 دی 1399

روابط دیپلماتیک و ظرفیت‌های صادراتی که محقق نشد/ چرا بازار گاز برخی کشورها بزرگتر است؟

احمدی همچنین به موضوع احتمال بازگشت امریکا به برجام و چشم‌اندازی که پیش‌روی صنعت گاز ایران بخصوص در حوزه صادرات قرار می‌گیرد، پرداخت و گفت: چنانچه برنامه‌ها و سیاست‌های درست و منسجمی در زمینه صادرات و بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش داخلی تدوین شود با توجه به حجم ذخایر و پتانسیل‌های بالقوه در منطقه آسیا و دسترسی مناسب به راه‌های صادراتی، ایران می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال به هاب گازی تبدیل شود.