امکان صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داریم 07 اردیبهشت 1399

امکان صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داریم

قائم مقام سابق شرکت نفت ایران گفت: امروز که افزایش مصرف بنزین کاهش یافته، روزانه باید ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی را صادر کنیم.