متلاطم‌تر شدن بازار سوخت دریایی در سه‌ ماه سوم 2020 17 تیر 1399

متلاطم‌تر شدن بازار سوخت دریایی در سه‌ ماه سوم 2020

افزایش عرضه در سه‌ ماه سوم سال سبب متلاطم‌تر شدن بازار سوخت دریایی می‌شود.