روسیه از صنعت پالایشگاهی خود حمایت می کند، واردات ممنوع شد! 07 خرداد 1399

روسیه از صنعت پالایشگاهی خود حمایت می کند، واردات ممنوع شد!

دولت روسیه طی حکمی اعلام کرد برای حمایت از صنعت پالایشگاهی خود در برابر واردات ارزان، وارد شدن هرگونه محصولات نفتی پالایش شده از جمله بنزین، دیزل و سوخت هواپیما را تا اول اکتبر ممنوع می‌کند.

ورود فرآورده پالایشی و پتروشیمی به بورس 30 اردیبهشت 1399
بورس انرژی ایران شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی بود.

ورود فرآورده پالایشی و پتروشیمی به بورس

بورس انرژی ایران شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی بود.