تایيد مجدد صدورمحصولات مجتمع فولاد صنعت بناب به بازارهاي جهاني 10 دی 1399
با تمدید گواهینامه استاندارد اروپا محقق شد؛

تایيد مجدد صدورمحصولات مجتمع فولاد صنعت بناب به بازارهاي جهاني

مجتمع فولاد صنعت بناب موفق به تمديد گواهینامه استاندارد "CE" ، برای صادرات محصولات توليدي خود به بازارهای اروپایی و جهانی شد.