افزایش تولید نفت نروژ از بزرگترین میدان نفتی غرب اروپا 08 تیر 1399

افزایش تولید نفت نروژ از بزرگترین میدان نفتی غرب اروپا

در شرایطی که اوپک و متحدانش تولید خود را به شدت پایین آورده اند، نروژ تولید نفت از میدان نفتی یوهان اسوردروپ را در نیمه دوم سال جاری میلادی افزایش می دهد.