ساخت بزرگترین نیروگاه بادی شناور جهان در کره‌جنوبی 25 تیر 1399

ساخت بزرگترین نیروگاه بادی شناور جهان در کره‌جنوبی

شرکت بزرگ نفتی اکوئینور نروژ قصد دارد بزرگترین نیروگاه برق بادی جهان را در آب‌های اطراف کره جنوبی بسازد.