ساخت باتری موتورسیکلت‌های برقی 22 تیر 1399

ساخت باتری موتورسیکلت‌های برقی

معاون برق و انرژی وزیر نیرو می‌گوید حمایت از سازندگان موتوربرقی داخلی برای ساخت باتری در دستور کار قرار دارد.