عبور چهارمین نفتکش ایران از باب المندب 29 اردیبهشت 1399

عبور چهارمین نفتکش ایران از باب المندب

چهارمین نفتکش حامل بنزین یا گازوئیل ایران برای رسیدن به آمریکای لاتین از باب‌المندب عبور کرد.