سرمایه گذاری سنگین چین در توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی 06 اردیبهشت 1399

سرمایه گذاری سنگین چین در توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی

بزرگ‌ترین شرکت‌های برق چین یعنی شرکت دولتی شبکه برق و شبکه برق جنوب چین، در حال انجام سرمایه‌گذاری سنگینی در توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی هستند.