به روز شدن سامانه پایش و پیش بینی سیلاب 28 خرداد 1399

به روز شدن سامانه پایش و پیش بینی سیلاب

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد:‌اطلاعات زمان واقعی ایستگاه‌های هیدرومتری مبنای وزارت نیرو به سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب این موسسه اضافه و آن را کارآمدتر کرد.