ایران و ارمنستان دنبال تقویت حوزه‌های اقتصادی مشترک 24 آذر 1399

ایران و ارمنستان دنبال تقویت حوزه‌های اقتصادی مشترک

سفیر ایران با اشاره به عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) که فرصت‌های بزرگی را برای این کشور ایجاد می‌کند ، ابراز اطمینان کرد ایجاد شرکت های مشترک ارمنستان و ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی میان دو کشور کمک می کند، بلکه سبب افزایش صادرات به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌شود.