رویکرد دو سر برد صادرات گاز برای ترکیه 07 اردیبهشت 1399

رویکرد دو سر برد صادرات گاز برای ترکیه

تأسفانه مسؤولین ما بجای ایجاد جذابیت حوزه گاز برای ترک‌ها، در انتظار انقضای قرارداد بوده تا مجدد وارد مذاکره شوند. این در حالی است که ترکیه در حوزه بازار گاز یک نقش هاب انتقال گاز برای اروپا به ویژه اروپای جنوب شرقی تعریف کند. مشابه نقشی که آلمان برای گاز روسیه در اروپا ایفا می‌کند.