کاهش قیمت نفت با تهدیدهای ترامپ 07 اسفند 1397

کاهش قیمت نفت با تهدیدهای ترامپ

درخواست رئیس جمهوری آمریکا از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کمرنگ کردن تلاش برای تقویت بازار سبب شد قیمت نفت کاهش یابد.