آلودگی نفتی و غیر نفتی اکوسیستم خلیج فارس را حساس کرده است 20 مهر 1398

آلودگی نفتی و غیر نفتی اکوسیستم خلیج فارس را حساس کرده است

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه خلیج فارس جزو مناطق حساس و به‌ویژه حساس از نظر زیست محیطی اعلام شده است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر بخش‌ها اقدام به آنالیز و پایش خلیج فارس کرده است.