نبض انرژی:رونمایی از دستگاه اکسیژن ساز تولید داخل 19 مهر 1399

نبض انرژی:رونمایی از دستگاه اکسیژن ساز تولید داخل

با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین پکیج اکسیژن ساز پرتابل بیمارستانی جهت درمان بیماران کرونایی ساخت کارخانجات گروه مپنا رونمایی شد.