اکتشاف یک میدان بزرگ گازی در روسیه 26 آذر 1399

اکتشاف یک میدان بزرگ گازی در روسیه

روس نفت مدعی شده نتایج حفاری‌های انجام شده نشان می‌دهد که کشف این میدان نفتی و گازی  جدید از نظر حجم منابع حتی می‌تواند بزرگ‌تر از منابع نفتی خلیج مکزیک، برخی مناطق برزیل، آلاسکا و حتی برخی از مناطق خاورمیانه باشد.