کشف ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی توسط چین 07 اسفند 1397

کشف ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی توسط چین

شرکت ملی نفت چین یک اکتشاف بزرگ نفتی را در دریای بوهایی اعلام کرد. ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این اکتشاف، بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب است